dnes je 26.6.2022

Input:

Dohoda o smluvní mzdě

10.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.41
Dohoda o smluvní mzdě

JUDr. Věra Bognárová

Dotaz

Se zaměstnancem je sjednána “dohoda o smluvní mzdě“ s dobou platnosti jeden rok. Pro příští rok chceme sjednat  dohodu s nižší měsíční mzdou. Jak postupovat v případě, že zaměstnanec nebude chtít dohodu s nižší mzdou podepsat?

Právní předpisy

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 4

  • § 4a

  • § 113

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

  • § 1724–1766

Odpověď

Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnanci za práci zaměstnavatelem, který není uveden v § 109 odst. 3 ZP. Zaměstnancům zaměstnavatele uvedeného v tomto ustanovení (např. stát a jeho organizační složky, územní samosprávné celky) přísluší za výkon práce plat. Mezi právní úpravou poskytování mzdy a platu existují rozdíly, odpověď se proto týká pouze poskytování mzdy, jak toto plnění označujete, nikoliv platu.

Mzda se podle § 113 odst. 1 ZP sjednává ve smlouvě (kolektivní nebo individuální s konkrétním zaměstnancem), anebo ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem anebo určuje mzdovým výměrem. Mzda musí být sjednána, stanovena nebo určena před začátkem výkonu práce, za kterou má tato mzda příslušet. Mzda může být s konkrétním zaměstnancem sjednána v pracovní smlouvě nebo v jiné smlouvě, její označení právní význam nemá, podstatný je její obsah. Dohody o smluvní mzdě uzavírané do 31. 12. 2013 se sjednávaly podle § 51 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění platném do 31. 12. 2013. Od 1. 1. 2014 se při sjednání dohody o mzdě postupuje podle § 1724–1766 NOZ. Ujednání o mzdě nesmí být nižší nebo vyšší, než je právo nebo povinnost, které stanoví zákoník práce nebo kolektivní smlouva jako nejméně nebo nejvýše přípustné (viz § 4a ZP). Dohoda je uzavřena, jakmile se zaměstnavatel a zaměstnanec shodli na jejím obsahu. Sjednat dohodu o mzdě je možné i na dobu určitou, je možné se dohodnout na způsobu prolongace dohody za splnění určitých podmínek, je možné sjednat i pravidla pro navyšování mzdy v době její účinnosti apod. Podmínkou je pouze to, že při sjednání dohody o mzdě musí být respektována mzdová práva, která zákoník práce stanoví jako minimální nebo jako složky mzdy povinně poskytované (např. povinně poskytované příplatky v minimální výši).

Mzdová práva může zaměstnavatel stanovit podle § 113 odst. 1 a § 305 odst. 1 ZP také vnitřním předpisem nebo určit mzdovým výměrem. Tyto způsoby stanovení mzdy nastupují v případě, že není sjednána dohoda o poskytování mzdy. Mzdový výměr je

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...