dnes je 30.6.2022

Input:

Dovolená a pracovní pohotovost

22.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.18
Dovolená a pracovní pohotovost

Mgr. Jan Vácha

Dotaz

Zaměstnanci na jednom odboru mají osmihodinovou pracovní dobu, od např. od 7.0 hodin do 15.30 hodin a někteří z nich mívají pracovní pohotovosti v době od 18.0 hodin do rána do 6.0 hodin.. Lze zaměstnanci, který v určitý den (dny) čerpal řádnou dovolenou, dát v tentýž den v době, jak výše uvádím, pracovní pohotovost? Pokud ano, jak by to bylo s placením? Pokud by v době pohotovosti měl např. 3 hodiny výkon práce a tento den považoval za odpracovaný nebo za neodpracovaný, když čerpal zároveň řádnou dovolenou?

Právní předpisy

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 213 odst. 1

  • § 216 odst. 4

  • § 217 odst. 3

  • § 350a

Odpověď

Podle § 213 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZP"), činí výměra dovolené nejméně 4 týdny v kalendářním roce.  ZP upravuje dovolenou v týdnech. Týdnem se rozumí 7 po sobě následujících kalendářních dnů (§ 350a ZP). V případě, že zaměstnanec čerpá 1 týden dovolené, čerpá 7 kalendářních dnů dovolené. Jiná věc je, že náhradu mzdy nebo platu obdrží jen za dobu, po kterou by nebýt dovolené, pracoval. Z podstaty a účelu dovolené vyplývá, že v  době, kdy zaměstnanec čerpá dovolenou, není připraven k výkonu práce. Pokud by k výkonu práce připraven byl, nejednalo by se o dovolenou. Ve výjimečných případech zaměstnavatel může zaměstnance z dovolené odvolat. V případě, že zaměstnavatel zaměstnance odvolá z dovolené, je povinen mu nahradit náklady, které mu bez jeho zavinění vznikly proto, že ho zaměstnavatel odvolal z dovolené (§ 217 odst. 3 ZP).

Má-li zaměstnanec rozvrženu pracovní dobu rovnoměrně na 5 dnů v týdnu, týden dovolené představuje 7 kalendářních dnů a zároveň 5 pracovních dnů. Má-li zaměstnanec rozvrženu pracovní dobu rovnoměrně na 3 dny v týdnu, týden dovolené představuje rovněž 7 kalendářních dnů,

Nahrávám...
Nahrávám...