dnes je 26.6.2022

Input:

Státní svátky a cizina

24.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.25
Státní svátky a cizina

Ing. Růžena Klímová

Dotaz

Někteří zaměstnanci naší společnosti pracují podle “zahraničního kalendáře“. Pracovní dobu máme klasicky od pondělí do pátku, rozdíly ale vznikají v tom, že v zahraničí připadají státní svátky většinou na jiné dny než v ČR. Tzn., že pak zaměstnanci, kteří nepracují podle českého kalendáře, jdou např. 1. 5. a 8. 5. do práce, ale mají volno v jiném termínu, kdy je v České republice běžný pracovní den. Mzdy jsou vypláceny podle českého kalendáře (českých státních svátků). Zatím to vždy vyšlo tak, že počet zahraničních státních svátků připadajících na pracovní dny byl v rámci jednoho kalendářního roku stejný jako v ČR, takže jsme situaci řešili tak, že zaměstnanci odpracovali český státní svátek a v den zahraničního státního svátku čerpali náhradní volno za práci ve svátek.

Ráda bych se zeptala, zda je tento postup správný a jak bychom měli situaci řešit v případě, že se počet státních svátků v ostatních zemích nebude shodovat s počtem placených státních svátků v ČR.

Právní úprava

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 91 odst. 4

  • § 115 odst. 1 a 2

  • § 135 odst. 2 a 3

  • § 346

Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

Nařízení vlády č. 227/2010 Sb., o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí,

Směrnice Rady č. 99/70 ES ze dne 28. 6. 1999 o Rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS.

Odpověď

Na základě zmocnění § 346 zákoníku práce vydala vláda nařízení vlády č. 227/2010 Sb., o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí. Nařízení vlády umožňuje:

  • - sjednat délku trvání pracovního poměru na dobu určitou také na dobu vyslání na práci v zahraničí,
  • - opakovaně prodlužovat pracovní poměr na dobu určitou v zahraničí,
  • - odchylně rozvrhnout pracovní dobu v zahraničí ve vztahu k tuzemským dnům pracovního klidu.

S účinností od 1. 1. 2011, kdy nabylo účinnosti nařízení č. 227/2010 Sb., je možné sjednat se zaměstnancem s pravidelným pracovištěm v zahraničí pracovní poměr též na dobu vyslání k výkonu práce v zahraničí se souhlasem zaměstnance a jen v rámci zaměstnavatele, pokud to nezbytně vyžaduje jeho provozní potřeba. Vyslání je možné sjednat nejdéle na dobu 5 let a tuto dobu je možné smluvně prodlužovat, nejdéle však celkem o 5 let.

V souladu s § 3 nařízení č. 227/2010 Sb. je možné nařizovat práci zaměstnanci i na státní svátky České republiky bez omezení uvedeného v § 91 odst. 4 ZP s tím, že jim za tento den bude poskytnut den pracovního klidu v den místního svátku.

V důvodové zprávě k nařízení vlády se k tomuto ustanovení uvádí, že bude-li postupováno dle § 3 nařízení č. 227/2010 Sb., bude den, který je v ČR státním svátkem běžným pracovním dnem zaměstnance, a bude-li zaměstnanec v tento den pracovat, nebude mu příslušet náhradní volno, popřípadě příplatek k dosažené mzdě nebo platu. Naproti tomu den, který bude v příslušném státě svátkem, bude také dnem pracovního klidu zaměstnance (bude mu příslušet náhrada mzdy nebo nekrácený plat nebo nekrácená měsíční mzda- tato skutečnost je odvislá od způsobu odměňování svátku u zaměstnavatelů poskytujících za výkon práce mzdu). Bude-li však v tento den zaměstnanec pracovat, bude mu příslušet náhradní volno, popřípadě příplatek k dosažené mzdě nebo platu v souladu s ustanoveními § 115 odst. 1 a 2 ZP a § 135 odst. 2 a 3 ZP).

Jinak řečeno: za výkon práce v den, který je českým státním svátkem, nepřísluší příplatek za svátek, ani náhradní volno. Příplatek za svátek bude naopak

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...