dnes je 30.6.2022

Input:

Vznik nemocenského pojištění

29.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.2
Vznik nemocenského pojištění

JUDr. Jan Přib

Na stránkách ČSSZ je, že nemocenské pojištění vzniká dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání, které splňuje podmínky pro založení účasti na pojištění (§ 10 ZNP). Pro vznik pojištění nestačí pouze sjednání pracovního poměru, neboť pojištění vzniká až faktickým nástupem do práce. Za faktický vstup do zaměstnání se přitom považuje u zaměstnanců v pracovním poměru i den před nástupem do zaměstnání, za který přísluší

Nahrávám...
Nahrávám...