dnes je 26.6.2022

Input:

Zaměstnávání zaměstnance-cizince v Číně z pohledu zdravotního a sociálního pojištění

30.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.5
Zaměstnávání zaměstnance-cizince v Číně z pohledu zdravotního a sociálního pojištění

Ing. Antonín Daněk, JUDr. Jan Přib

Dotaz:

Naše a. s. se sídlem v Česku zaměstnala od 1. 8. 2015 pracovníka nizozemské národnosti s trvalým pobytem a pracovištěm v ČLR , konkrétně v Pekingu. Pracovní poměr byl uzavřen dle čínského práva, tudíž se na něho nevztahuje zákon č. 262/2006 Sb. Protože je daňovým rezidentem ČLR a zdroj příjmů pochází také z ČLR (i přesto, že jej bude zúčtovávat a vyplácet naše společnost), nebude vyplácená mzda v ČR podléhat dani z příjmů fyzických osob. Potvrzení o daňovém domicilu od pracovníka již máme. Jaké máme povinnosti a jak máme postupovat v oblasti sociálního a zdravotního pojištění?

Právní předpisy

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění

  • § 6 odst. 1 písm. a) ZNP

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  • § 6 ZDP

Odpověď

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Z hlediska sociálního pojištění je rozhodující, zda je v daném případě založena účast pracovníka na nemocenském pojištění v ČR, která je též podmínkou pro placení pojistného na sociální pojištění. Podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění, jestliže buď vykonává zaměstnání na území ČR (za výkon zaměstnání na území ČR se považuje i přechodný výkon práce mimo území ČR, je-li místo výkonu práce trvale v ČR) nebo v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území ČR, pokud místo výkonu práce je trvale v cizině a není povinně účasten důchodového pojištění podle předpisů státu, ve kterém trvale vykonává zaměstnání, a má trvalý pobyt na územím ČR nebo jiného členského státu EU.

V daném případě, jak z dotazu vyplývá, není ve druhé uváděné situaci v tomto ustanovení zákona o nemocenském pojištění (tj. v situaci,

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...