dnes je 12.6.2024

Dohoda o pracovní činnosti a nemocenské dávkyGarance

15.7.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Navazující pracovní neschopnostiGarance

13.7.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nemocenská u zaměstnání malého rozsahuArchiv

18.4.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukončení pracovního poměru dohodou a nástup na nemocenskouGarance

15.7.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční zabezpečení jednatele po dobu nemociGarance

23.5.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nemocenská u poživatele starobního důchoduGarance

26.4.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na ošetřovné u nesezdaných osobGarance

26.4.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Počátek a konec pracovní neschopnostiGarance

23.1.2020, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dočasná pracovní neschopnost a ukončení pracovního poměruArchiv

24.1.2019, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Převzetí dítěte do péče a čerpání rodičovské dovolenéGarance

13.12.2018, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příslužba při čerpání ošetřování člena rodinyGarance

6.12.2018, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrada mzdy při pracovní neschopnostiGarance

22.10.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnání malého rozsahuArchiv

11.7.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nemocenské dávky po rodičovské dovolenéArchiv

20.2.2017, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojistné v době nemociArchiv

24.4.2015, Ing. Antonín Daněk, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vznik nemocenského pojištěníArchiv

29.10.2013, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na stránkách ČSSZ je, že nemocenské pojištění vzniká dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání, které splňuje podmínky pro založení účasti na pojištění (§ 10 ZNP). Pro vznik pojištění nestačí pouze sjednání pracovního poměru, neboť pojištění vzniká…

Invalidita a nemocenské pojištěníArchiv

22.10.2012, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náš zaměstnanec, v pracovním poměru od 1. 1. 2012, dne 16. 1. vážně onemocněl a jeho pracovní neschopnost trvala do 27. 5. Nyní nadále pracuje, ale dle posudku mu dnem 18. 6. 2012 vznikla invalidita a od téhož dne mu byl přiznán plný invalidní…

Peněžitá pomoc v mateřství u jednatelky s. r. o.Archiv

25.10.2011, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednatelka s. r. o., současně zaměstnankyně společnosti, je v této době těhotná. Až bude pobírat peněžitou pomoc v mateřství, tak nebude moci pro tuto firmu jako zaměstnanec pracovat.  Ale jak je to s její…

Další dočasná pracovní neschopnostArchiv

25.5.2011, Jaroslava Kodrová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náš zaměstnanec, který práci koná v pracovním poměru, byl uznán práce neschopným od 3. ledna 2011. Posledním dnem trvání této pracovní neschopnosti byl 16. únor 2011. Dne 17. února 2011 zaměstnanec nastoupil do práce. Odpracoval část směny a odešel…

Dohoda o pracovní činnosti a zaměstnání malého rozsahuArchiv

2.2.2011, Jaroslava Kodrová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na dohodu o pracovní činnosti zaměstnáváme domovníky, kteří dostávají odměnu podle počtu bytů v domě. Odměna činí např. 560 Kč měsíčně (při počtu 4 bytů). Stanovenou pracovní dobu v dohodě máme max. 80 hodin měsíčně. Při kontrole OSSZ nám bylo…

Náhrada mzdy při změně délky pracovní dobyArchiv

4.1.2011, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše zaměstnankyně onemocněla dne 25. 10. 2010 a je práceneschopná dosud. Dnes nám přinesla potvrzení od lékaře o trvání dočasné pracovní neschopnosti do 7. 11. 2010, tj. ke 14. dni. Náhradu mzdy za nemoc budeme tedy vyplácet od 4. dne, to znamená…

Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu v roce 2010 a 2011Archiv

24.11.2010, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dojde od 1. 1. 2011 ke změně redukčních hranic, nebo budou zachovány ve stejné výši?

Náhrada mzdy a nemocenské dávky po ukončení rodičovské dovolenéArchiv

26.10.2010, Jaroslava Kodrová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naší zaměstnankyni skončí rodičovská dovolená a 28. 11. 2010 by měla opět nastoupit do práce. V současnosti je hospitalizovaná. Její hospitalizace pravděpodobně skončí před nástupem do práce, ale po nějakou dobu bude ještě práce neschopná. Od 28.…

Potvrzování vyčerpání podpůrčí doby pro náhradu mzdyArchiv

7.7.2010, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Noví zaměstnanci, kteří nastupují, už nemají na zápočtovém listu uvedenou dobu pracovní neschopnosti. Jak se dozvíme, jestli zaměstnanec nemá vyčerpanou podpůrčí dobu 380…

Nárok na doplatek peněžité pomoci v mateřstvíArchiv

7.7.2010, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době máme 3 zaměstnankyně na mateřské dovolené. Váhám, zda se na ně nárok na doplacení PPM vztahuje?

Nárok na ošetřovné a peněžitá pomoc v mateřstvíArchiv

26.5.2010, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnankyně pečuje o dítě, kterému byly v lednu 2010 dva roky, a o dítě, kterému je šest let. Ukončila rodičovskou dovolenou a nastoupila v lednu do zaměstnání na kratší pracovní úvazek. V říjnu 2010 porodila (20. října), na PPM nastoupila 2.…

Karenční dobaArchiv

27.3.2008, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Posouvá se období prvních 3 dnů pracovní neschopnosti (karenční doba), za kterou nepřísluší nemocenské dávky, jestliže pracovní neschopnost vznikla v průběhu pracovní doby, tedy odpracoval část směny? Předpokládám, že se nic nezměnilo na tom, že…

Dávky nemocenského pojištění při rodičovském příspěvkuArchiv

26.12.2002, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...