dnes je 16.10.2019
Nejnovější

Úhrada cestovních nákladů spojených s lékařskou prohlídkou a školenímGarance

16.10.2019, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Máme zaměstnance, který pracoval na našem pracovišti v Brně a měl také přechodné bydliště v Brně (trvalé bydliště měl v Bratislavě). Poté byl přes dva roky nemocen a po ukončení pracovní neschopnosti jsme ho poslali na mimořádnou ...

Účast odborové organizace při prošetřování pracovního úrazuGarance

15.10.2019, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Ustanovení § 105 ZP říká, že zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové ...

Sjednocení formy pracovní smlouvy u všech zaměstnancůGarance

14.10.2019, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Chtěla bych se zeptat, jak postupovat v případě, kdy bychom chtěli všem zaměstnancům sjednotit smlouvy, aby měly stejný obsah. Společnost existuje několik let a zaměstnanci dostali k podepsání vždy pracovní smlouvu dle platného vzoru ...

Krácení dovolenéGarance

11.10.2019, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Zaměstnanec pracuje v rovnoměrně rozvrženém pracovním režimu od pondělí do pátku po celý kalendářní rok 2019. V době od 26. 2. 2019 do 14. 7. 2019 byl v pracovní neschopnosti. V tomto období bylo celkem 5 svátků. Kolik zameškaných dnů ...

Agenturní zaměstnáváníGarance

20.9.2019, Mgr. Olga Bičáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Obracíme se na Vás s prosbou o pomoc při řešení následujícího případu. Naše společnost byla založena v roce 2002. V pracovním poměru máme 106 kmenových zaměstnanců. Od února 2019 bylo rozhodnutím GŘ ÚP ČR naší společnosti vydáno ...

Uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměrGarance

19.9.2019, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Lze uzavřít dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti na dobu neurčitou? Jak se sleduji odpracované hodiny u dohody o provedení práce (300 hodin ročně)? Právní předpisy Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném ...

Doprovod dítěte na logopedii z pohledu posuzování překážky v práciGarance

18.9.2019, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Jak je posuzován doprovod dítěte (8 let) na logopedii? Jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance s náhradou mzdy? Právní předpisy Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních ...

Pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhradGarance

17.9.2019, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Jaký je vztah mezi § 34a ZP a § 153 ZP ? Můžeme sjednat pravidelné pracoviště dle § 34a ZP např. v Berlíně, kde je také místo výkonu práce, ale zároveň vyslat tohoto zaměstnance na pracovní cestu do Portugalska z Prahy (trvalé bydliště ...

Ukončení vybraných „státních kategorií" a zdravotní pojištěníGarance

16.9.2019, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Zaměstnáváme větší počet osob, za které je plátcem pojistného stát. Například jsou to poživatelé důchodů, ženy na mateřské nebo rodičovské dovolené se vracejí zpátky do zaměstnání, studenti nastupují do práce po skončení studia na ...

Částečná nezaměstnanost z důvodu omezení odbytu ve výroběGarance

13.9.2019, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Může zaměstnavatel použít částečnou nezaměstnanost i v jiném případě než z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách? Konkrétně se jedná o situaci, kdy v rámci rozvoje nadnárodního ...

více článků
Nejčtenější

Pracovnělékařská péče v dotazech a odpovědíchGarance

13.4.2016, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz č. 1 Má zaměstnavatel podle zákoníku práce povinnost poslat nového zaměstnance na vstupní lékařskou prohlídku? Tuto povinnost má zaměstnavatel již od 1. 4. 2013, kdy vyšla vyhláška č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. ...

Převod nevyčerpané dovolenéGarance

19.2.2016, JUDr. František Muška, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Mám dotaz ohledně převodu nevyčerpané dovolené do následujících let. Naše společnost poskytuje 4+2 týdnů dovolené (30 dnů). Kolik dnů nevyčerpané dovolené z roku 2015, případně 2014, je možné převést do roku 2016? Právní předpisy ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Dovolená při zkráceném úvazkuGarance

18.4.2016, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Jak správně spočítat nárok na dovolenou zaměstnanci, který má úvazek 0,59 a pracuje pravidelně středa, čtvrtek, pátek? V pondělí a úterý nepracuje. Právní předpisy Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 80 ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Provázanost pracovního práva a zdravotního pojištění z pohledu zaměstnavateleGarance

10.2.2017, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Plnění povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění vychází ze spousty souvisejících právních předpisů, například stanovení vyměřovacího základu zaměstnance, je navázáno na zdaňování plnění podle § 6 ZDP anebo rozhodné částky u ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Rozvrh pracovní dobyGarance

11.8.2015, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Jak řešit zaměstnance, který by měl u veřejné vysoké školy tři pracovní smlouvy, a to takto: první smlouva - úvazek 100 %, druhá smlouva - úvazek 50 %, třetí smlouva - úvazek 10 %. Problém nastává s rozvržením pracovní doby, neboť délka ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 237/2019 Sb. o vydání zlaté mince "Hrad Švihov" po 5 000 Kč (vyšlo dne: 18.9.2019 v částce č. 102)
  • 238/2019 Sb. o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 18.9.2019 v částce č. 102)
  • 243/2019 Sb. novela vyhl. č. 470/2012 Sb. (vyšlo dne: 19.9.2019 v částce č. 104)
  • 244/2019 Sb. novela zák. č. 155/1995 Sb. (vyšlo dne: 24.9.2019 v částce č. 105)
  • 246/2019 Sb. o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020 (vyšlo dne: 24.9.2019 v částce č. 105)
  • 247/2019 Sb. o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 24.9.2019 v částce č. 105)
  • 248/2019 Sb. novela vyhl. č. 27/2016 Sb. a č. 72/2005 Sb. (vyšlo dne: 30.9.2019 v částce č. 106)
  • 253/2019 Sb. o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG (vyšlo dne: 4.10.2019 v částce č. 109)
  • 255/2019 Sb. mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých (vyšlo dne: 9.10.2019 v částce č. 110)
  • 260/2019 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020 (vyšlo dne: 14.10.2019 v částce č. 114)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Cestovní náhrady 2019
10. 6. 2019, Praha
Jaroslava Pfeilerová

Cílem semináře je seznámit posluchače s problematikou cestovních náhrad - zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení.

Storytelling v personální a manažerské praxi
10. 6. 2019, Praha
Mgr. Monika Nevolová

Dobrý příběh je cestičkou k úspěchu – nejen ve filmu a v divadle, ale také ve firmě. Hodí se marketingovým specialistům, tak manažerům i personalistům. Už Vás nebaví přesvědčovat a prezentovat? Začněte vyprávět. Nevíte-li jak, je tento workshop určený právě Vám. Dozvíte se odpovědi na otázky: - Jak motivovat, angažovat a inspirovat prostřednictvím technik příběhu (nejen) knástupu do firmy? - Jak zohlednit a upravovat sdělení podle toho, komu ji říkáme? - Jak propagovat dobré jméno a brand společnosti či produkt? - Jak efektivně komunikovat sposluchači?

Zaměstnávání cizinců v České republice
25. 6. 2019, Praha
Mgr. Matěj Daněk

Školení Zaměstnávání cizinců v ČR představí základní principy zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU a cizinců z tzv. třetích států. Dále bude vysvětlena problematika získávání povolení k zaměstnání, pobytových víz a dlouhodobých pobytů či zvláštních povolení.

Mzdová účetní - začínáme
19. - 20. 9. 2019, Praha
Ing. Ivana Zatloukalová

Seminář má za cíl seznámit účastníky s personalistikou firmy, s komplexní mzdovou agendou včetně výpočtů s tímto souvisejících. Příklady k výpočtům jsou voleny ze situací, které mohou reálně nastat (exekuce zaměstnanců, výpočet nezabavitelného minima, zúčtování záloh daně, roční vyúčtování daní z příjmů u zaměstnanců aj.)

Motivace a odměňování zaměstnanců
17. 10. 2019, Praha
Doc. PhDr. Ing. Jan Urban CSc.

Cílem kurzu je seznámit se s hlavními zásadami, metodami a praktickými nástroji účinné motivace zaměstnanců a upozornit na nejčastější chyby, kterých se organizace i vedoucí při motivaci a odměňování zaměstnanců dopouštějí. Metodou semináře je výklad, ilustrace praktických příkladů, moderovaná diskuse a výměna zkušeností.

Daňový kalendář
říjen 2019
PoÚtStČtSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
Nejbližší daňová povinnost
16.10.2019 - podání výkazu Intrastat elektronicky
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
16.10.2019 - podání výkazu Intrastat elektronicky
Kurzy měn 16.10.2019
 1 EUR25,76 CZK (-0,05)
 1 USD23,37 CZK (-0,09)
 1 GBP29,76 CZK (+0,11)
 100 RUB36,38 CZK (-0,01)
 100 JPY21,49 CZK (-0,16)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Práce a mzdy

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí