dnes je 12.6.2024

Smluvní pokuta nebo odpovědnost za škoduArchiv

18.3.2014, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo na dovolenou a přechod práv a povinnostíArchiv

21.10.2013, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Máme několik provozoven. Je přípustné, aby zaměstnanci jedné provozovny měli dovolenou čtyři týdny a na dalších pět týdnů? Nejedná se o nepřetržité provozy, pouze je jedna provozovna u nás nová. Byla převzata i se zaměstnanci a ti měli dovolenou…

Výpověď z pracovního poměru a nemoc z povoláníArchiv

5.6.2013, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec, který má nemoc z povolání, již nebude moci vykonávat práci na svoji původní pozici a bude převeden na jinou pracovní pozici (s jeho souhlasem a stejnou mzdou), kterou dle lékařského posudku může vykonávat. Na této pozici se však stane…

Dohoda o rozvázání pracovního poměru na dobu určitou a odstupnéArchiv

14.1.2013, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec se dohodl se zaměstnavatelem na ukončení pracovního poměru dohodou. Důvod v dohodě nebude uveden, zaměstnanec to nepožaduje. Skutečným důvodem ukončení pracovního poměru není nadbytečnost. Je možné za uvedených podmínek sjednat v dohodě…

Souhlas zaměstnavatele s výkonem jiné výdělečné činnostiGarance

3.12.2012, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

V domově seniorů pracuje zdravotní sestra na plný pracovní úvazek. Chce ještě uzavřít v nemocnici částečný pracovní úvazek rovněž na pozici zdravotní sestry. Musí mít v tomto případě…

Údaj o pracovní době v pracovní smlouvě a jeho změnaArchiv

6.9.2012, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec má uveden v pracovní smlouvě třísměnný pracovní režim a zaměstnavatel jej potřebuje z provozní potřeby změnit na nepřetržitý pracovní režim práce. Je možné toto…

Teambuilding a práce přesčasArchiv

31.8.2012, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel pořádá teambuilding (výjezdní zasedání) o víkendu jak pro vedoucí, tak pro řadové zaměstnance. Naši zaměstnanci musí mít za rok určitý počet hodin vzdělávání, což svojí účastí na akci to splní. Protože tak překročí fond měsíční…

Odpovědnost zaměstnance za nezaplacení ceny pobytu hostemArchiv

18.4.2012, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanci recepce mají uzavřenou hmotnou odpovědnost za svěřené hodnoty. Společnosti byla způsobena škoda tím, že odjel host bez zaplacení pobytu a zaměstnanec porušil pracovní povinností tím, že od hosta neinkasoval požadovanou částku za pobyt.…

Pracovní úraz, pracovní cesta a místo výkonu práceArchiv

4.7.2011, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel má sídlo ve dvou budovách oddělených veřejnou pozemní komunikací s vyznačeným přechodem pro chodce, každá budova má jinou adresu, zaměstnanec je vždy informován o svém pracovišti. Jak je z pohledu pracovního práva řešen přechod mezi…

Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance a porušení „pracovní kázně“Archiv

2.3.2011, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaký je možný postup v případě, že zaměstnanec nepředloží potvrzení o zdravotní způsobilosti od závodního lékaře v požadovaném termínu? Může jít o hrubé porušení pracovní kázně? Musíme tuto skutečnost deklarovat v pracovním…

Přemístění části zaměstnavatele a zajištění dopravy zaměstnancůArchiv

1.9.2010, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od začátku roku 2011 bude sklad naší společnosti přemístěn do jiného města (cca 30 km daleko). Máme v plánu ponechat si stávající zaměstnance a zajistit jim dopravu na nové pracoviště na firemní náklady (pravděpodobně svoz z jednoho místa firemním…

Neplnění obchodního plánu jako neuspokojivé pracovní výsledkyArchiv

26.5.2010, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Máme zaměstnance na pracovní pozici obchodník. Je možné stanovit písemně zaměstnanci roční plán plnění obchodního plánu a v případě, že tento plán nebude plnit, mu udělit výpověď pro neplnění…

Změna názvu a sídla zaměstnavateleArchiv

3.3.2010, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše společnost byla v roce 2008 zakoupena novým německým vlastníkem. V průběhu roku 2010 by měla firma změnit název podle nové mateřské společnosti a možná i sídlo, ostatní – jako IČ a DIČ – by mělo zůstat stejné. Je jasné, že tuto skutečnost musím…

Neuspokojivé pracovní výsledkyArchiv

25.11.2009, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Můj dotaz se týká vytýkacího dopisu při neplnění pracovních povinností. Není mi jasné, jaké písm. ze zákoníku práce v dopise uvést, zda písm. f) či písm. g)? V konkrétním případě se jedná o to, že zaměstnanec má vypracovávat cenové nabídky pro…

Vydání potvrzení o zaměstnáníArchiv

27.10.2009, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec ukončil pracovní poměr a nedostavil se osobně k převzetí zápočtového listu. Nepřevzal si jej ani na písemnou výzvu zaměstnavatele. Je naší povinnosti zaslat tento doklad poštou, nebo jej musí zaměstnanec převzít…

Napomenutí za porušení „pracovní kázně" zaměstnancemArchiv

1.12.2008, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud zaměstnavatel dá písemné napomenutí vedoucímu zaměstnanci pro porušení pracovní kázně, je povinen toto napomenutí zaměstnanec přijmout a podepsat? Pokud jej nepodepíše, co to pro nás, jako zaměstnavatele, znamená a jaký je další postup? Do…

Podjatost inspektora kontrolního orgánuArchiv

1.2.2008, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jakým způsobem máme postupovat, pokud bychom měli pochybnost o nezaujatosti inspektora orgánu inspekce práce, který k nám má přijít na kontrolu dodržování povinností vyplývajících z…

Nahrávám...
Nahrávám...