dnes je 16.7.2024

Lex Ukrajina v dotazech a odpovědíchArchiv

28.4.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lex Ukrajina je souborem zákonů, které mají usnadnit postavení ukrajinských uprchlíků u nás. Dotýkají se mimo jiné i pracovněprávní oblasti. V následujícím příspěvku se zaměříme také na povinnosti v oblasti zdravotního pojištění.…

Očkování proti onemocnění Covid-19 v otázkách a odpovědíchArchiv

13.12.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující řádky odpoví na nejčastější otázky, které si zaměstnavatelé v aktuální situaci kladou.

Přehled judikatury trochu jinak - Sjednání mzdy s přihlédnutím k případné práci přesčas v příslušném rozsahu v kolektivní smlouvěGarance

12.9.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vykoná-li zaměstnanec práci přesčas, přísluší mu za ni dosažená mzda a příplatek ve výši nejméně 25 % průměrného výdělku, ledaže se dohodl se zaměstnavatelem na poskytnutí náhradního volna v rozsahu konané práce přesčas namísto tohoto příplatku. O dosažené…

Vyhlášení výběrového řízení na pracovní místoGarance

10.5.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel ……………………………………………………………  (uvést jeho přesné označení, sídlo,…

Pracovnělékařská péče v dotazech a odpovědíchGarance

13.4.2016, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovnělékařská péče v dotazech a odpovědíchGarance

14.3.2016, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Roční zúčtování v dotazech a odpovědíchArchiv

27.2.2015, Katarína Dobešová, Ing. Iva Rindová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatníci s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanci) mohou písemně požádat svého posledního zaměstnavatele o provedení  roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2014 nejpozději v pondělí 16. února 2015 (15. je neděle). Roční zúčtování nelze provést…

Nález Ústavního soudu I. ÚS 2340/2013 - Uplatnění základní slevy na dani u starobních důchodců za rok 2013Garance

7.11.2014, Finanční správa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 22. září 2014 vyhlásil Ústavní soud nález, přijatý I. senátem Ústavního soudu dne 16. září 2014, jímž rozhodl o zrušení rozhodnutí finančního úřadu, dle něhož nebyla zohledněna základní sleva na dani starobnímu důchodci za rok 2013. Nález Ústavního soudu…

Otázky k aplikaci nálezu Ústavního souduGarance

15.9.2014, Finanční správa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů byl pod číslem 162/20114 uveřejněn nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 31/13, o kterém jsme Vás informovali v minulém vydání Zpravodaje. Následující příspěvek zodpoví některé nejčastější dotazy, které jsou spojeny s jeho aplikací v praxi.…

Doba poskytování náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnostiArchiv

11.5.2014, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanci, který v roce 2014 dovrší věk 65 let a který pobíral z důvodu pracovního úrazu náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, nárok na poskytování této náhrady zaniká. Z jakého důvodu je její poskytování omezeno hranicí…

Zrušení vyhlášky o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatněníArchiv

9.5.2014, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zajímalo by nás, jak má zaměstnavatel v letošním roce postupovat, když mu zaměstnanec v souvislosti s utrpěným pracovním úrazem předá lékařský posudek s výší bodového ohodnocení bolesti, když vyhláška, která odškodnění bolesti a ztížení…

Zvýšení minimální mzdy a vliv na náhradu za ztrátu na výdělkuArchiv

7.5.2014, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec je veden u úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Z důvodu pracovního úrazu mu zaměstnavatelem byla od roku 2008 poskytována náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem…

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnostiArchiv

6.5.2014, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z důvodu pracovního úrazu byla zaměstnankyně 7 měsíců v dočasné pracovní neschopnosti. Protože po jejím skončení již nemohla vykonávat dosavadní práci a zaměstnavatel ji nemohl převést na jinou, protože takovou, která by odpovídala jejímu…

Dotaz - Roční zúčtování u osob pracujících na základě DPP a DPČArchiv

2.4.2013, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec pracoval na základě dohody o provedení práce v měsících leden – červen, srpen, říjen a na základě dohody o pracovní činnosti v prosinci. U DPP byla mzda nižší 5 000 Kč v měsíci únoru, březnu dubnu, červnu, srpnu. V prosinci si na základě…

Dotaz - Uplatnění pojistného na soukromé životní pojištěníArchiv

31.3.2013, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanci byl k 13. 7. 2012 přiznán starobní důchod. Žádá o roční zúčtování daní a předložil Potvrzení o zaplaceném pojistném na soukromé životní pojištění. Lze tuto částku uplatnit? Je třeba hlídat nějakou hranici u dosaženého příjmu ze závislé…

Mimořádné prohlídkyArchiv

18.9.2012, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V jakých případech podle nové právní úpravy je možné nebo nutné vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku?

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídkyArchiv

9.9.2012, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kde seženeme tiskopis na vstupní prohlídku zaměstnance dle nové právní úpravy platné od 1. dubna 2012?

Vstupní prohlídky a přechodné obdobíArchiv

7.9.2012, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doslechla jsem se, že povinnost stanovená zákonem č. 373/2011 Sb. ohledně vstupních prohlídek pro osoby, které mají uzavřít některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, má být zrušena. Jak to je? Mají se tedy uchazeči o práci na dohody…

Vstupní prohlídky a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměrArchiv

5.9.2012, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je zaměstnavatel podle zákona č. 373/2011 Sb. povinen vyslat uchazeče o zaměstnání na vstupní lékařskou prohlídku i v případě, že s ním uzavře pouze dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce? Například pokud uzavře dohodu o provedení…

Preventivní lékařské prohlídkyArchiv

4.9.2012, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme malá firma a náš závodní lékař vyžaduje preventivní lékařské prohlídky našich zaměstnanců každé dva roky. Tvrdí, že je to v souladu s právními předpisy. Máme dojem, že to v pořádku není, že frekvence prohlídek má být různá podle rizikovosti…

Pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práceArchiv

21.8.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon v definici pracovnělékařských služeb uvádí také jako jednu z činností pracovnělékařských služeb pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce. O jakou se jedná pravidelnost a o jaký rozsah tohoto dohledu má …

Prováděcí vyhláška o pracovnělékařských službáchArchiv

19.8.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rádi bychom upravili smlouvu o závodní preventivní péči podle nové právní úpravy na novou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb. V zákoně však nejsou žádné podrobnosti ohledně obsahu, organizace a rozsahu pracovnělékařských služeb, ani o…

Vzor písemné smlouvy o poskytování pracovnělékařských služebArchiv

17.8.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Existuje nějaký vzor, podle kterého bychom mohli uzavřít smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb?

Lhůta pro zavedení pracovnělékařských služebArchiv

16.8.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 373/2011 Sb., kterým se zavádějí pracovnělékařské služby, platí od dubna letošního roku. Je nemožné tak rychle zajistit všechno, co požaduje. Kde máme hned sehnat lékaře k zajištění těchto nových …

Smluvní zajištění pracovnělékařských služebArchiv

25.7.2012, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lze uzavřít smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb jako obchodněprávní, např. na základě ust. § 269 obchodního zákoníku?

DPČ na poskytování pracovnělékařských služebArchiv

25.7.2012, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Můžeme uzavřít s poskytovatelem pracovnělékařských služeb dohodu o pracovní činnosti na poskytování pracovnělékařských služeb?

Více poskytovatelů pracovnělékařských služebArchiv

25.7.2012, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Máme místně odloučené provozovny v několika městech. Je možné, abychom měli pro každé pracoviště jiného poskytovatele pracovnělékařských služeb? Nebo musíme mít jen jednoho poskytovatele, se kterým jsme povinni uzavřít písemnou smlouvu pro všechny…

Pracovnělékařské služby v otázkách a odpovědíchArchiv

27.6.2012, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. dubna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, který mimo jiné nově upravuje posudkovou péči, pracovnělékařské služby a uznávání nemocí z povolání. Při aplikaci nových právních ustanovení v praxi a při…

Cestovní náhrady v dotazech a odpovědíchArchiv

6.4.2011, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cestovní náhrady v dotazech a odpovědíchArchiv

23.3.2011, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. - v dotazech a odpovědíchArchiv

9.2.2011, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. ledna 2011 nabylo účinnosti nové nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Při jeho aplikaci v praxi vyvstává řada otázek, jak některé situace řešit. Otázky na problematické oblasti a…

DPH a projekt na SlovenskuArchiv

10.5.2010, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká firma – plátce DPH vypracuje pro jinou českou firmu – plátce DPH v roce 2010 projektovou dokumentaci na nemovitost, která se nachází na Slovensku. Nevíme, zda fakturovat s DPH, nebo bez DPH a který paragraf zákona o DPH se na tento případ…

Paušální výdaje a ukončení leasinguArchiv

10.5.2010, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsem OSVČ vedoucí účetnictví. Za rok 2009 bych rád uplatnil výdaje paušální částkou. V průběhu roku 2009 byl řádně ukončen finanční leasing automobilu, kdy splátky byly v minulých letech zahrnuty do daňových nákladů. Setkal jsem se s názorem, že…

Odvodové povinnosti u členů statutárního orgánuArchiv

14.4.2009, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak máme postupovat z hlediska daně z příjmů a pojistných odvodů u členů dozorčí rady?

Náplň práceArchiv

6.11.2008, JUDr. Jaroslav Jakubka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jakou formou by měla být specifikována náplň práce u zaměstnance? Jaké náležitosti má obsahovat?

Postih za porušení pracovní kázněArchiv

6.11.2008, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Může zaměstnavatel při hrubém a zvláště hrubém porušení pracovní kázně krátit zaměstnanci měsíční prémie? Lze tuto možnost zakotvit v kolektivní smlouvě, případně uvést ve vnitřním…

Nárok na odstupnéArchiv

6.11.2008, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnankyně má pracovní smlouvu na místo účetní a zároveň vykonává práci uklízečky v rozsahu 5 hodin týdně. Obě pracovní místa se ruší z důvodu organizačních změn. Má zaměstnankyně nárok na odstupné z obou…

Účast na seminářích za účelem získávání kreditůArchiv

10.4.2008, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracuji ve zdravotnickém zařízení jako zdravotní sestra. Je zaměstnavatel povinen umožnit mi získávání kreditů podle § 54 zákona č. 96/2004 Sb.? Může zaměstnavatel – např. rozhodnutím ředitele nebo vnitřním předpisem – stanovit, že účast na…

Nekolidující zaměstnáníArchiv

10.4.2008, Mgr. Olga Bičáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potřebovali bychom zaměstnat na dobu určitou jednoho pracovníka, který je v současné době vedený v evidenci úřadu práce a je mu vyplácena podpora v nezaměstnanosti. Víme, že je možné i v této situaci pracovníka zaměstnat maximálně na poloviční…

Stravné a strava za sníženou úhradu u pedagogůArchiv

10.4.2008, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec školy (pedagog) má stanovenu rozvrhem směn podle § 81 zákoníku práce pracovní dobu pondělí až pátek od 7.30 do 16.00 hod. V pracovní smlouvě má tento pedagog sjednáno jako místo výkonu práce město Ostrava a jako místo pravidelného…

Výpočet superhrubé mzdyArchiv

27.3.2008, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak bude vypadat výpočet pojištění a superhrubé mzdy u zaměstnance, který v měsíci dubnu bude mít neplacené volno v délce 9 kalendářních dnů – od 1. 4. do 9. 4. 2008? Se zaměstnavatelem nemá uzavřenou dohodu o úhradě zdravotního pojištění v době…

Karenční dobaArchiv

27.3.2008, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Posouvá se období prvních 3 dnů pracovní neschopnosti (karenční doba), za kterou nepřísluší nemocenské dávky, jestliže pracovní neschopnost vznikla v průběhu pracovní doby, tedy odpracoval část směny? Předpokládám, že se nic nezměnilo na tom, že…

Dar při odchodu do starobního důchoduArchiv

13.9.2007, Jaroslava Kodrová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec u nás pracoval v pracovním poměru cca 20 let. Při skončení zaměstnání z důvodu prvního odchodu do starobního důchodu jsme mu poskytli peněžní dar ve výši 6 000 Kč. Je třeba z této částky odvést pojistné na sociální…

Svátek a odvod pojistnéhoArchiv

13.9.2007, Jaroslava Kodrová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše organizace uzavřela s občanem pracovní poměr od 1. května 2007 na dobu neurčitou. Na základě sjednaného pracovního poměru nastoupil do zaměstnání dne 2. května 2007, neboť 1. května byl státní svátek, za který jsme mu vyplatili náhradu mzdy. Z…

Odložení účinnosti zákona č. 187/2006 Sb.Archiv

15.2.2007, Doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaký vliv mělo na obsah zákoníku práce odložení účinnosti nového zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění?

Odměňování přesčasové práceArchiv

15.2.2007, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné i po lednu 2007 využívat konstrukce smluvní mzdy kryjící 150 přesčasových hodin? Nebo je nutno fixní mzdu v tomto případě formálně „rozdělit“ na dvě části, z nichž jedna bude vyjadřovat odměnu za přesčasovou …

Nahrávám...
Nahrávám...