dnes je 12.6.2024

Vyslovení souhlasu pro uplatnění slevy na pojistnémGarance

19.4.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odměny zdravotníků v souvislosti s pandemií Covid-19 z pohledu odvodůGarance

8.7.2021, JUDr. Jan Přib, Ing. Antonín Daněk, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odvod pojistného z odměny za výkon funkceArchiv

11.11.2020, JUDr. Jan Přib, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sociální výpomoc zaměstnanci a další použití sociálního fonduGarance

21.5.2020, JUDr. Jan Přib, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předdůchod a platba sociálního pojištěníGarance

19.7.2019, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plnění poskytnuté ze sociálního fondu v daňových a pojistných souvislostechArchiv

15.2.2019, Ing. Eva Sedláková, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnání malého rozsahuArchiv

21.1.2019, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odměna jednateleArchiv

15.11.2017, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mzdové důsledky zkráceného pracovního úvazkuArchiv

13.2.2017, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojištění při změně země výkonu práceArchiv

22.11.2016, JUDr. Jan Přib, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled novinek v sociálním pojištění od 1. 1. 2017Archiv

16.11.2016, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2017 dochází v sociálním pojištění, tj. v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a v oblasti pojistného na sociální pojištění, ke změnám, které vyplývají zejména z nově stanovených základních parametrů důchodového pojištění. Na rozdíl od minulých…

Pojistné v případě absenceArchiv

23.5.2016, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrada výdajů za ubytování při vyslání do zahraničí z pohledu pojistných odvodůArchiv

26.10.2015, Ing. Antonín Daněk, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz  Zaměstnance dočasně vysíláme do zahraničí do sesterské organizace, místo výkonu práce je mimo Českou republiku. Zaměstnanec bude dostávat náhrady za ubytování, které se budou hradit českým zaměstnavatelem (mimo mzdy, přes vyúčtování cestovních náhrad).…

Pojistné v době nemociArchiv

24.4.2015, Ing. Antonín Daněk, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozšíření okruhu nemocensky pojištěných osob od 1. 1. 2012Archiv

29.2.2012, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V novele zákona o nemocenském pojištění je rozšířen okruh pojištěných osob. Zpracováváme odměny pro členy výboru společenství vlastníků jednotek a taktéž pro členy představenstva družstev. Bude se od 1. 1. 2012 také z těchto odměn odvádět…

DPH a projekt na SlovenskuArchiv

10.5.2010, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká firma – plátce DPH vypracuje pro jinou českou firmu – plátce DPH v roce 2010 projektovou dokumentaci na nemovitost, která se nachází na Slovensku. Nevíme, zda fakturovat s DPH, nebo bez DPH a který paragraf zákona o DPH se na tento případ…

Odvodové povinnosti u členů statutárního orgánuArchiv

14.4.2009, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak máme postupovat z hlediska daně z příjmů a pojistných odvodů u členů dozorčí rady?

Pojistné na sociální zabezpečení z odměny za zlepšovací návrhArchiv

1.10.2007, Jaroslava Kodrová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naši zaměstnanci, bývalí zaměstnanci, ale i osoby, které našimi zaměstnanci nikdy nebyly, zpravidla se jedná o zaměstnance dceřinných společností, podávají naší společnosti zlepšovací návrhy. Je-li nabídka zlepšovacího návrhu naší společností…

Rozhodné období v přestupném roceArchiv

1.10.2007, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak stanovit rozhodné období s ohledem na přestupný rok v roce 2008? Jestliže pracovní neschopnost skončí před 29. únorem 2008 z důvodu, že jsem musela započítat předchozí pracovní neschopnosti, není jednotný názor, zda předchozí pracovní…

Dar při odchodu do starobního důchoduArchiv

13.9.2007, Jaroslava Kodrová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec u nás pracoval v pracovním poměru cca 20 let. Při skončení zaměstnání z důvodu prvního odchodu do starobního důchodu jsme mu poskytli peněžní dar ve výši 6 000 Kč. Je třeba z této částky odvést pojistné na sociální…

Svátek a odvod pojistnéhoArchiv

13.9.2007, Jaroslava Kodrová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše organizace uzavřela s občanem pracovní poměr od 1. května 2007 na dobu neurčitou. Na základě sjednaného pracovního poměru nastoupil do zaměstnání dne 2. května 2007, neboť 1. května byl státní svátek, za který jsme mu vyplatili náhradu mzdy. Z…

Nahrávám...
Nahrávám...