dnes je 21.5.2024

Přehled judikatury trochu jinak - Sjednání mzdy s přihlédnutím k případné práci přesčas v příslušném rozsahu v kolektivní smlouvěGarance

12.9.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vykoná-li zaměstnanec práci přesčas, přísluší mu za ni dosažená mzda a příplatek ve výši nejméně 25 % průměrného výdělku, ledaže se dohodl se zaměstnavatelem na poskytnutí náhradního volna v rozsahu konané práce přesčas namísto tohoto příplatku. O dosažené…

Údaje požadované po zaměstnanci a jeho osobní spisArchiv

21.11.2014, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateliArchiv

2.7.2012, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud chci využít možnosti dočasného přidělení zaměstnance podle § 43a zákoníku práce, musím uzavřít se zaměstnancem dohodu o dočasném přidělení k výkonu práce k jinému zaměstnavateli a s novým zaměstnavatelem dohodu o dočasném přidělení…

Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance a porušení „pracovní kázně“Archiv

2.3.2011, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaký je možný postup v případě, že zaměstnanec nepředloží potvrzení o zdravotní způsobilosti od závodního lékaře v požadovaném termínu? Může jít o hrubé porušení pracovní kázně? Musíme tuto skutečnost deklarovat v pracovním…

Přemístění části zaměstnavatele a zajištění dopravy zaměstnancůArchiv

1.9.2010, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od začátku roku 2011 bude sklad naší společnosti přemístěn do jiného města (cca 30 km daleko). Máme v plánu ponechat si stávající zaměstnance a zajistit jim dopravu na nové pracoviště na firemní náklady (pravděpodobně svoz z jednoho místa firemním…

Neplnění obchodního plánu jako neuspokojivé pracovní výsledkyArchiv

26.5.2010, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Máme zaměstnance na pracovní pozici obchodník. Je možné stanovit písemně zaměstnanci roční plán plnění obchodního plánu a v případě, že tento plán nebude plnit, mu udělit výpověď pro neplnění…

Změna názvu a sídla zaměstnavateleArchiv

3.3.2010, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše společnost byla v roce 2008 zakoupena novým německým vlastníkem. V průběhu roku 2010 by měla firma změnit název podle nové mateřské společnosti a možná i sídlo, ostatní – jako IČ a DIČ – by mělo zůstat stejné. Je jasné, že tuto skutečnost musím…

Neuspokojivé pracovní výsledkyArchiv

25.11.2009, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Můj dotaz se týká vytýkacího dopisu při neplnění pracovních povinností. Není mi jasné, jaké písm. ze zákoníku práce v dopise uvést, zda písm. f) či písm. g)? V konkrétním případě se jedná o to, že zaměstnanec má vypracovávat cenové nabídky pro…

Vydání potvrzení o zaměstnáníArchiv

27.10.2009, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanec ukončil pracovní poměr a nedostavil se osobně k převzetí zápočtového listu. Nepřevzal si jej ani na písemnou výzvu zaměstnavatele. Je naší povinnosti zaslat tento doklad poštou, nebo jej musí zaměstnanec převzít…

Napomenutí za porušení „pracovní kázně" zaměstnancemArchiv

1.12.2008, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud zaměstnavatel dá písemné napomenutí vedoucímu zaměstnanci pro porušení pracovní kázně, je povinen toto napomenutí zaměstnanec přijmout a podepsat? Pokud jej nepodepíše, co to pro nás, jako zaměstnavatele, znamená a jaký je další postup? Do…

Postih za porušení pracovní kázněArchiv

6.11.2008, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Může zaměstnavatel při hrubém a zvláště hrubém porušení pracovní kázně krátit zaměstnanci měsíční prémie? Lze tuto možnost zakotvit v kolektivní smlouvě, případně uvést ve vnitřním…

Nahrávám...
Nahrávám...