dnes je 26.6.2022

Input:

Délka přestávky v době přesčasu

20.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.20
Délka přestávky v době přesčasu

Mgr. Jan Vácha

Dotaz

Zaměstnavatel potřebuje určit délku přestávky na jídlo a oddech v době přesčasu. Příklad: pracovní doba 6.00-14.30 (v této době má zaměstnanec přestávku na jídlo od 11.30-12.00). Kdy má zaměstnavatel určit další přestávku na jídlo, jestliže konec pracovní doby je stanoven na 18 hodin či 18.30 hodin (tzn. že od 14.30 hodin trvá přesčasová práce)?

Jaké práce nemohou být přerušeny v souvislosti s přestávkou na jídlo a oddech? Představím si lékaře při operaci. Jaké další to mohou být? Např. inventurní práce či práce na montážní lince?

Právní předpisy

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 81 odst. 1

  • § 83

  • § 88

Odpověď

Problematiku pracovní doby upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZP"). V souladu s ustanovením § 81 odst. 1 ZP platí, že pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn. Dle ustanovení § 83 ZP platí, že délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin.

Jak vyplývá z ustanovení § 88 odst. 1 ZP, zaměstnavatel je povinen zaměstnanci poskytnout nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Doba poskytnuté přestávky na jídlo a oddech se nezapočítává do pracovní doby.

Za současné právní úpravy je tak možné, aby zaměstnavatel v souladu se zákoníkem práce poskytl zaměstnanci v rámci jeho 12 hodinové směny pouze jednu 30 minutovou přestávku v práci na jídlo a oddech, a to po prvních 6 hodinách nepřetržitého výkonu práce. To samé samozřejmě platí i v situaci, kdy zaměstnanec stráví výkonem práce 12 hodin, v nichž bude tvořit 8 hodin výkon práce v rámci plánované směny a zbylé 4 hodiny budou výkonem práce přesčas.

Pokud totiž zaměstnavatel naplánuje přestávku na jídlo a oddech v rámci 12hodinového výkonu práce zaměstnance tak, že od konce této první poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech do konce výkonu práce zaměstnance uplyne přesně 6 hodin, není nutné další minimálně 30 minutovou přestávku v práci na jídlo a oddech zaměstnanci poskytnout, neboť v souladu s ustanovením § 88 odst. 1 ZP sice platí, že zaměstnavatel je povinen poskytnout přestávku v práci na jídlo a oddech zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce, avšak zároveň v souladu s ustanovením § 88 odst. 3 ZP tuto přestávku nelze poskytnout na začátku a konci pracovní doby. Jelikož je účelem přestávky v práci na jídlo a oddech vedle zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zejména zajištění minimální doby odpočinku, bude tento účel v tomto případě i bez poskytnutí další přestávky v práci na jídlo a oddech splněn, neboť zaměstnanec v 18.00 hodin práci ukončí a bude následně čerpat nepřetržitý odpočinek mezi směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu.

Vámi uváděný příklad lze tedy na základě výše uvedeného vyhodnotit následujícím způsobem. Pokud zaměstnanec začne pracovat svou 8 hodinovou směnu od 6.00 hodin a po 5,5 hodinách výkonu práce je

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...