dnes je 26.6.2022

Input:

Krácení prémií za porušení pracovní kázně

19.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.1
Krácení prémií za porušení pracovní kázně

JUDr. Věra Bognárová

Dotaz

Zaměstnavatel by chtěl za porušení pracovních povinností krátit zaměstnancům měsíční prémie. V prémiovém řádu má zaměstnavatel pouze uvedeno, že "na výplatu prémie není právní nárok". Bude tento výrok postačující pro určení, zda se jedná o nárokovou či nenárokovou složku mzdy? Nebo bude muset kromě tohoto výroku provést úpravu textu v prémiovém řádu přesnou formulací?

Právní předpisy

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Odpověď

Jestliže zaměstnavatel upravuje vnitřním předpisem nebo v kolektivní smlouvě složky mzdy, které nejsou zákoníkem práce nijak upraveny, musí být podmínky poskytování upraveny zcela jasně a určitě a také jednotně, protože v případě sporů, zda zaměstnanci složka mzdy přísluší nebo ne, se musí vycházet při neexistenci právní úpravy výhradně z toho, jak zaměstnavatel složku mzdy upravil.

Zaměstnavatel, pokud o tom rozhoduje ve vnitřním předpisu sám, nebo v dohodě s odborovou organizací, pokud se sjednává kolektivní smlouva, si proto musí nejprve vyjasnit, zda chce složku mzdy poskytovat jako "právo (nárok)", kterou potom musí

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...